Ngọc Hân

Đò Dọc (Beat) Nhiều ca sĩ
Nức Nở Đêm Trường Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
LK Mai Lỡ Xa Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hai Mái Nhà Tranh Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Có bao giờ Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Con Đường Xưa Em Đi Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chuyến Đò Không Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Về Quê Ngoại Ngọc Hân - Hồng Quyên
Ghen Chồng Tài Xế Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Ước Nguyện Đầu Xuân Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Câu Chuyện Đầu Năm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mời Anh Về Thăm Quê Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Hình Bóng Quê Nhà Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Đoạn Tuyệt Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân