Nguyễn Hải Yến

Đông Qua Xuân Tới Nguyễn Hải Yến
Sẽ Mãi Yêu Anh Nguyễn Hải Yến
Chỉ Còn Tôi Với Tôi Nguyễn Hải Yến
Và Cơn Mưa Tới Nguyễn Hải Yến
Về Với Em Nguyễn Hải Yến
Tình Nồng Nguyễn Hải Yến
Mưa Nguyễn Hải Yến - Cadimen
Bình Minh Sẽ Mang Anh Đi Nguyễn Hải Yến
Dù Có Là Người Tình Nguyễn Hải Yến
Một Ngày Mùa Đông Nguyễn Hải Yến
Chiếc Lá Vô Tình Nguyễn Hải Yến
Nơi Ấy Bình Yên Nguyễn Hải Yến