Đinh Thiên Hương

Hẹn Câu Đá Vàng Giang Trường - Đinh Thiên Hương
Hai Phương Trời Một Nỗi Nhớ Quang Đại - Đinh Thiên Hương
Duyên Thầm Kim Tử Long - Đinh Thiên Hương
Duyên Nợ Kiếp Nào Lưu Chí Vỹ - Đinh Thiên Hương
Đêm Cuối Tình Yêu Tân Cổ Kim Tử Long - Đinh Thiên Hương
Chuyện Tình Anh Tư Ế Kim Tử Long - Đinh Thiên Hương
Chiều Mưa Lỗi Hẹn Đông Nguyễn - Đinh Thiên Hương
LK Lan Và Điệp Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Tim vỡ Đinh Thiên Hương
Tâm sự con gái Kim Thư - Đinh Thiên Hương
Nửa mảnh tình sầu Đinh Thiên Hương
Tủi phận má hồng Đinh Thiên Hương
Duyên thầm Kim Tử Long - Đinh Thiên Hương
Đám cưới người yêu Đinh Thiên Hương
Còn thương rau đắng mọc sau hè Trường Sơn - Đinh Thiên Hương