Lưu Ánh Loan
Tình bơ vơ Lưu Ánh Loan - Hữu Khương
Thu Ca Lưu Ánh Loan
Xuân Tha Hương Lưu Ánh Loan
Yêu Anh Dài Lâu Lưu Ánh Loan
Đường Tím Bằng Lăng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
LK Sau Lần Hẹn Cuối Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Cảm Giác Lưu Ánh Loan
Đàn Bà Cũ Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Đầu Tiên Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng