Saka Trương Tuyền - Lương Gia Huy
LK Chúc Xuân Saka Trương Tuyền
LK Bay Cùng Rồng Nhỏ Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Khúc Biệt Ly Remix Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long
Khóc Cho Người Đi Remix Saka Trương Tuyền
Giả Vờ Yêu Remix Saka Trương Tuyền
Duyên Phận Saka Trương Tuyền
Đêm Dài Remix Saka Trương Tuyền
Chồng Yêu Remix Saka Trương Tuyền
Buồn Của Em Remix Saka Trương Tuyền
Tình Nhạt Phai Saka Trương Tuyền - Lưu Chí Vỹ
Tình Chàng Ý Thiếp Saka Trương Tuyền - Lưu Hưng
Người Thương Hay Người Dưng Saka Trương Tuyền - Ty Phong