Đoàn Minh

Về Quê Thăm Mẹ Đoàn Minh - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Yêu Thầm Đoàn Minh
Xót Xa Đoàn Minh
Tuý Ca Đoàn Minh
Tơ Hồng Se Duyên Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Tình Bơ Vơ Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên