Thi Phượng

Đời Người Thi Phượng
Chỉ Là Phù Du Thi Phượng
Xin Trả Tôi Về Thi Phượng
Trăng Huyền Thoại Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Tội Tình Quang Đại - Thi Phượng
Tình Huế Thi Phượng
Tình Em Vỹ Dạ Thi Phượng
Tình Chàng Ý Thiếp Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Thương Về Miền Trung Quang Đại - Thi Phượng