Thi Phượng
Hình Ảnh Người Em Không Đợi Tuấn Anh - Thi Phượng
Hạ Thương Thi Phượng
Giận Mà Thương Thi Phượng
Gặp Nhau Làm Ngơ Tuấn Anh - Thi Phượng
Em Là Hoa Sen Trắng Thùy Trang - Thi Phượng
Đường Tình Đôi Ngã Quang Đại - Thi Phượng
Đường Tím Bằng Lăng Quang Đại - Thi Phượng
Đưa Em Về Kiên Giang Thi Phượng - Triệu Đình Minh
Dâng Y Ca Sa Thi Phượng
Đám Cưới Đầu Xuân Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Cõi Nhớ Thi Phượng