Lâm Nhật Thanh
Mùa Xuân Xa Quê Lâm Nhật Thanh
Liên Khúc Tâm Sự Nàng Xuân Hiền Thục - Lâm Nhật Thanh
Xuân Yêu Thương Lâm Nhật Thanh
Không Bao Giờ Quên Em Lâm Nhật Thanh
Hai Chuyến Tàu Đêm Lâm Nhật Thanh
Con Đường Xưa Em Đi Lâm Nhật Thanh
Mây Chiều Lâm Nhật Thanh
Mẹ Lâm Nhật Thanh
Trách Ai Vô Tình Lâm Nhật Thanh
Tôi Mơ Lâm Nhật Thanh
Mùa Sao Sáng Lâm Nhật Thanh
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh