VŨ HẢI - Hoàng Mai Trang
Bài ca kỷ niệm Đăng Anh - Hoàng Mai Trang
Hương sầu riêng muộn Ngô Quốc Linh - Hoàng Mai Trang
Anh thuong co Ut dua do VŨ HẢI - Lưu Ánh Loan
Ba nam Thế Anh - VŨ HẢI
Noi toi Thế Anh - VŨ HẢI
Loi ta tu VŨ HẢI
Hái hoa rừng cho em Hoàng Mai Trang - Khắc Quốc Hải
Xin đừng trách đa đa VŨ HẢI - Lý Diệu Linh
Vì trong nghịch cảnh Hoàng Kim - VŨ HẢI