Nguyễn Hồng Ân
Tình Mẹ Nguyễn Hồng Ân
Tình Khúc Buồn Nguyễn Hồng Ân
Tình Đẹp Như Mơ Nguyễn Hồng Ân
Xin Còn Gọi Tên Nhau Nguyễn Hồng Ân
Xa Em Kỷ Niệm Nguyễn Hồng Ân
Xin Thời Gian Qua Mau Nguyễn Hồng Ân
Trong Trái Tim Chúa Nguyễn Hồng Ân
Trăm Nhớ Ngàn Thương Nguyễn Hồng Ân - Kim Anh
Bình Yên Nguyễn Hồng Ân
Ca Dao Mẹ Nguyễn Hồng Ân
Chờ Người Nguyễn Hồng Ân
Chiều Nay Không Có Em Nguyễn Hồng Ân
Chia Tay Hoàng Hôn Nguyễn Hồng Ân
Cát Bụi Nguyễn Hồng Ân - Nhiều Ca Sỹ
Cám Ơn Người Tình Nguyễn Hồng Ân