Fony Trung

Chợt Khóc Fony Trung
Hát Về Anh Fony Trung
LK Kẻ Đến Sau Nhiều ca sĩ
Đường Tình Đôi Ngả Thùy Trang - Fony Trung
Thua Một Người Dưng Fony Trung - Lâm Nhật Quốc
Thua Một Người Dưng Fony Trung - Giang Hải Long
Không Giờ Rồi Thùy Trang - Fony Trung
Lk Tết Đến Rồi Fony Trung - Hằng Ni