Trần Trung Đức
Chặng Đường Yêu Trần Trung Đức
Cho Tôi Thời Gian Trần Trung Đức
Con Đường Riêng Trần Trung Đức
Cuộc Chiến Trần Trung Đức
Đi Tìm Bình Yên Trần Trung Đức
Xa Trần Trung Đức
Để Biết Ta Đang Sống Trần Trung Đức
Nỗi Cô Đơn Còn Lại Trần Trung Đức
Không Thể Một Mình Trần Trung Đức
Nắm Chặt Tay Trần Trung Đức - Tăng Ngân Hà
Nhìn Về Phía Xa Trần Trung Đức - Tăng Ngân Hà
Độc Bước Trần Trung Đức
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05