Đàm Vĩnh Thanh

Xót xa Đàm Vĩnh Thanh
Xin làm người xa lạ Đàm Vĩnh Thanh
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh
Hai lối mộng Đàm Vĩnh Thanh
Câu chuyện đầu năm Đàm Vĩnh Thanh
Về đây em Đàm Vĩnh Thanh
Tâm sự nàng xuân Đàm Vĩnh Thanh
Như đã dấu yêu Đàm Vĩnh Thanh
Mùa xuân ơi Đàm Vĩnh Thanh
Đôi mắt người xưa Đàm Vĩnh Thanh