KaiSoul
Có Lẽ Anh Còn Yêu Minhphucpk - KaiSoul
Quên Nhau Nhé KaiSoul - Phúc Pin
Vì Tui Ế Nhiều ca sĩ
Mưa Mùa Hạ Nhiều ca sĩ
Dày Vò KaiSoul - Quân Đao
Ngày Sét Đánh Nhiều ca sĩ
Hạnh Phúc Trở Lại KaiSoul - MaxT Bao Nam
Để Em Ra Đi Nhiều ca sĩ
Ngược Dòng KaiSoul - MaxT Bao Nam
Tỉnh tò KaiSoul - Sendoh
Đôi Khi 3 Nhiều ca sĩ