Lê Sang - Dương Hồng Loan
Lúa Mùa Duyên Thắm Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Lý Mừng Xuân Dương Hồng Loan
Vui Tết Thật Vui Dương Hồng Loan
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Nắng ấm mùa xuân Dương Hồng Loan
Mừng Xuân Đã Về Dương Hồng Loan
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
LK Giai Điệu Mùa Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Dương Hồng Loan
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Dương Hồng Loan
Liên Khúc Nàng Xuân Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Hạnh Phúc Đầu Xuân Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Cánh Thiệp Đầu Xuân Dương Hồng Loan