Nhạc Trữ Tình
Bạc Trắng Lửa Hồng Tố My - Trường Tuấn
Mưa Rơi Thềm Vắng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Đêm Tâm Sự Khưu Huy Vũ - Đông Đào
Tâm Sự Với Anh Hồng Hạnh Bolero
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Phạm Bảo Khánh
Ai Giàu Ba Họ Ai Khó Ba Đời Xuân Hòa - Văn Hương