Nhạc Việt
Anh Cho Em Mùa Xuân Lâm Chấn Huy - Lady Phương Thùy
Tôi Muốn Nguyễn Hồng Ân - Siu Black
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Khi Hai Ta Lặng Im Trương Linh Đan
Đêm Tình Yêu Đan Trường
Trộm yêu (cover) Antony Trần
Trà Vinh Nghĩa Nặng Tình Nồng (Beat) Hồng Quyên - Hồ Quốc Toàn
Mưa Tuyết Jimmy Nguyễn
Niềm Tim Phía Trước Nguyễn Phi Hùng