Nhạc Trữ Tình
Tình Anh Vũ Hoàng
Noel Tình Nồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tết Miền Tây Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Tình Chàng Ý Thiếp Kim Tiểu Long - Thi Phượng
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Lê Tiến Ngọc
Lời Em Hứa Dương Ngọc Thái
Anh Hãy Về Quê Em Tân Nhàn - Nguyễn Tuấn Anh
Cô Đơn Quang Dũng