Nhạc Việt
Tình yêu không muộn màng Huy Hoàng - Khánh Loan
Đêm Đô Thị Quách Tuấn Du
Biển Tình Quách Tuấn Du
Uống Cho Say Beat Bằng Cường
Hoa Tàn Quách Tuấn Du
Lỡ Mối Duyên Quê Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
Vì Sao Thế Quách Tuấn Du
Trú Mưa (Remix) Lý Tuấn Kiệt (HKT)