Nhạc Trữ Tình
Bạc Quách Thành Danh
Em Gái Quê Hiền Ngân
Thương Về Trà Vinh Hồ Quốc Toàn - Yến Anh
Lý phận người Dương Hồng Loan - Dương Thái Phong
Nơi Chân Mây Cuối Trời Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Một Tháng Ấm No Đông Nguyễn
Ngậm Ngùi Vũ Hoàng
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Thương Về Xứ Nghệ Trần Nguyên Thắng
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng