Nhạc Trữ Tình
Sầu đông VŨ HẢI
Mưa Rừng Quỳnh Như
Huế Buồn Thi Phượng
Áo Mới Cà Mau Hồng Tươi
Mẹ Hoàng Duy
Chiều Sân Ga Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Em về kẻo trời mưa Nguyễn Ngọc Sơn
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Tui Nghèo Tui Keo Phương Tử Long - Huy Thái