Nhạc Việt
Thương Lắm Trà Giang Nguyễn Thành Viên
Hà Nội Trần Ngọc Bảo
Tình Đổi Thay Lương Gia Huy
Mùa Xuân Xa Quê Nhiều ca sĩ
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Đồi Thông Hai Mộ Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
Mùa Xuân Xôn Xao Chế Thiện - Giáng Tiên
Ba Tháng Tạ Từ Khưu Huy Vũ