Nhạc Trữ Tình
Câu Chuyện Đầu Năm Đàm Vĩnh Hưng
Chung Vầng Trăng Đợi Đông Dương - Hồng Phượng
Lầm Phước Lộc
Kể Từ Giờ Quốc Quốc
Tình Bơ Vơ Lệ Quyên - Quốc Thiên
Cho Con Thêm Lòng Tin Linh Mục Quang Lâm
Một Mái Nhà Tranh Hai Trái Tim Vàng Đông Dương - Mai Lệ Quyên
Chờ Người Dương Nghi Đình - Hồng Điệp
Chiều Cuối Tuần Ngọc Sơn - vân My
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trần Xuân - Hồng Quyên