Nhạc Trữ Tình
Chuyện Ba Người V.A - Kim Thư
Tiền Thắng Tình Thua Đào Phi Dương - Cẩm Như
Giấc Mơ Có Anh Lưu Ánh Loan
Trai Tài Gái Sắc Hồng Phượng - Long Hồ
Nguyện Cầu Nguyễn Hồng Ân
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Kiếp Hồng Nhan Hồng Phượng
Tình Yêu Chúa Tina Ngọc Nữ
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Chúa Yêu Con Nhiều Tina Ngọc Nữ
Ừ có anh đây Tần Khánh
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân