Nhạc Trữ Tình
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại
Tình Mẹ Bao La Diệu Thắm
Men Rượu Tương Phùng Thạch Phay - Đông Nguyễn
Duyên Tùy Duyên Dương Ngọc Thái
Gửi Về Quan Họ Bảo Ngoan - Phạm Lực
Lối Về Mỹ Tâm
Con Đường Xưa Em Đi Hương Ngọc Vân
Duyên Kiếp Đoàn Việt Phương
Mười Thương Chín Nhớ Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Cơn Say Và Cuộc Đời Trần Nguyên Thắng