Nhạc Trữ Tình
Mình ơi Diễm Quỳnh
Nếu hai đứa mình Nguyễn Nhật Tân - Hoàng Như Ngọc
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)
Bến Sông Buồn Lâm Hoàng Nghĩa
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Lời Dâng Đầu Năm Linh Mục Quang Lâm
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Giã từ Phong Thái Phương - Châu Kim Kha
Bội Bạc Diệu Thắm
Chờ Đông Lưu Chí Vỹ
Từ giã thơ ngây Hoàng Như Ngọc - Cao Phi Long