Nhạc Trữ Tình
Để Gió Cuốn Đi Thanh Lam - Da LAB
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Kim Thoa (Hoa Hậu)
Dòng đời Huy Thái
Lỡ Yêu Xa Khưu Huy Vũ - Lê Như
Khổ Tâm Hoàng Châu
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh
Đèn Khuya Xuân Phú
Pháp Cúng Dường Thanh Cường
Trước bàn thờ Hương Lan - Linh Mục Nguyễn Sang
Nhật Thực Cẩm Loan
Khắc Đàm Vĩnh Hưng