Nhạc Trữ Tình
Nếu Hai Đứa Mình Bảo Hưng - Như Hoa
Sến ft Ngọc Sơn
Chờ Hoài Trong Mơ Lê Phương Bình
Gặp Nhau Làm Ngơ Tuấn Anh - Thi Phượng
Quê Nhà Phương Thanh
Đêm Tâm Sự Lê Phương Bình
Xuân Xa Mẹ Hiền Lê Phương Bình
Hồng Nhan Minh Luân