Nhạc Trữ Tình

Ngày Cưới Em Ngô Quốc Linh
Dù Anh Nghèo Đàm Vĩnh Hưng - Hà Vân
Người phu kéo mo cau Quốc Đại - Phương Lan
Đêm Kỷ Niệm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tân Hàn Mặc Tử Trương Phi Hùng
Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau Diễm Thùy - Dương Sang
Mùa Xuân Cưới Em Khánh Bình - Hồng Quyên
Chân thành Tuấn Quang
Đom Đóm Tùng Anh - Quỳnh Như
Đường Xưa Thanh Cường