Nhạc Trữ Tình
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Nhớ Người Yêu Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Nối Lại Tình Xưa Quang Lê - Như Quỳnh
Đón Xuân Linh Mục Quang Lâm
Tình Đẹp Quê Hương Phương Thùy - Hồ Quang Lộc
Mưa Rừng Lê Tiến Ngọc
Ăn Năn Tuấn Quang - Bảo Vân
Mưa Rừng Hoàng Châu