Nhạc Trữ Tình
Thương Thầm Dương Nghi Đình
Cõi nhớ Cao Hoài Đông
Mười Năm Đợi Chờ Lâm Tuấn Anh - Ngô Quốc Linh
Tình Xa Khánh Ly
Yêu Lại Từ Đầu Phan Đinh Tùng - Hoàng Châu
Thuyền Xa Bến Đỗ Ngô Quốc Linh
Rồi Mai Tôi Đưa Em Uyên Linh - Quốc Thiên
Lý Cái Mơn Ngọc Hân
Bài Ca Tết Cho Em Ngô Quốc Linh
Xin Trả Tôi Về Thi Phượng