Nhạc Trữ Tình
Vững Bước Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tội tình Đình Phước
Biết Sẽ Về Đâu Đinh Kiến Văn Fortune
Bài Ca Tết Cho Em Đàm Vĩnh Hưng
Cõi Nhớ Khưu Huy Vũ
Ra Ngõ Tụng Kinh Trần Thu Hà
Trên Lối Nhỏ Hương Ngọc Vân
Đời Phòng Trọ Nguyên Khôi
Noel Tình Nồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng