Nhạc Trữ Tình
Tình Xưa Đành Lỡ Yến Ly - Đông Dương
Đò về bến cũ Lâm Vũ - Lưu Ánh Loan
Kiếp Cầm Ca Lý Thu Thảo
Lỗi Hẹn Cùng Trăng Phi Bằng - Dạ Thảo My
Đời Con Gái Dương Huệ
Xin Đến Bên Con Linh Mục Quang Lâm
Sến Lâm Sơn
Tình Đồng Chí Mai Tuấn - Hải Đăng
Tiễn biệt Hoàng Linh - Lâm Sơn
Nửa Đêm Nguyện Cầu Trường Sơn - Kim Thư