Nhạc Trữ Tình
Em Phụ Tình Anh NSƯT Minh Vương - Nguyễn Thiên Kim
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Về quê cũ Thanh Hà - Thanh Hằng
Pháp Cúng Dường Thanh Cường
Nhớ Nhau Hoài Ngô Quốc Linh
Đôi Khi Đông Nguyễn
Biển Tình Trần Nguyên Thắng
LK Thân Phận Đăng Nguyên