Nhạc Trữ Tình
Đổi Thay Hồng Hạnh Bolero
Tình Chết Theo Mùa Đông Hồng Hạnh Bolero
Phận Làm Dâu Hồng Phượng - Hà Vân
Hai Lối Mộng Hồng Hạnh Bolero
Đoạn Tuyệt Bảo Hưng - Như Hoa
Sao Em Nỡ Vô Tình Phạm Bảo Khánh
Đêm Sau Cùng Đông Nguyễn
Cha Đàm Vĩnh Hưng
Tỉnh Ngộ Người Ơi Trần Nhật Quang
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Ba Tháng Tạ Từ Bảo Nguyên
Thiên Duyên Tiền Định Châu Ngọc Tiên - Minh Luân