Nhạc Trữ Tình
Nghèo mà có tình Trường Sơn
Vùng Lá Me Bay Đông Nguyễn
Chị Có Chồng Đinh Kiến Văn Fortune
Lk Cho Vừa Lòng Em - Ngày Buồn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Cảm Ơn Cha Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Nói với người tình Randy - Phương Cẩm Ngọc
Đoán Ca Xuân Phương Anh Bolero
Chờ Đông Quỳnh Như
Màu Hoa Bí Lưu Trúc Ly
Thành Phố Buồn Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Bơ Vơ Thu Phương
Nhớ nhau hoài Trường Sơn