Nhạc Trữ Tình
Nỗi Lòng Ai Thấu Dương Hồng Loan
Từ Ngàn Xưa (Ver.2) Linh Mục Quang Lâm
Dù Anh Nghèo Trang Anh Thơ - Nguyễn Phú Quí
Chuyện Tình Nghèo Thùy Dương - Khánh Bình
Giấc Mơ Xuân Trần Thu Hà
Gọi đò Quách Sỹ Phú