Nhạc Trữ Tình
Con Ghẻ Dương Nghi Đình
Mai Em Theo Chồng Phương Anh - HamLet Trương
Nỗi lòng Khang Lê
Vợ Chồng Duyên Nợ Ba Sinh Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lời Em Hứa Tuấn Quang
Tôi Mơ Lâm Nhật Thanh
Cảm Ơn Mùa Xuân Beat Thanh Lan - Nguyễn Lê Ngọc Báu
Biển Tình Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Dù anh nghèo Khang Lê - Phương Lan