Nhạc Trữ Tình
Giòng Lệ 5 Dòng Kẻ
Điệu buồn đêm trăng Hòa Hiệp - Anh Thư Nguyễn
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Dương Hồng Loan
Nhật ký đời tôi Trịnh Nam Phương
Tàu Đêm Năm Cũ Lưu Trúc Ly
Nói Với Người Tình Mai Quốc Huy - Tuyết Vân Hà
Mẹ Tôi (New Ver.) Đông Nguyễn
Cảm Tạ Ơn Chúa Linh Mục Quang Lâm
Thói Đời (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Xuân Đẹp Làm Sao Đông Dương - Mai Lệ Quyên