Nhạc Trữ Tình
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Lệ đời remix Lưu Chí Vỹ
Đò Ơi Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Hai Mùa Noel Dương Kim Phượng
Kẻ Đến Sau Dương Kim Phượng
Giọt Đắng Lý Thu Thảo
Mùa Xuân Bên Nhau Như Phượng
Trọn Đời Dâng Hiến Linh Mục Quang Lâm