Nhạc Trữ Tình
Tìm lại người xưa Long Nhật - Đăng Anh
Say Nguyên Hà
Giọng ca buồn Lưu Ánh Loan
Mùa Hoa Cải Thi Phượng
Dĩ Vãng Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
Tiếng Chuông Ngân Linh Mục Quang Lâm
Con Đi Tìm Chúa Linh Mục Quang Lâm
Chợ Mới (Vọng Cổ) Phi Bằng - Thảo Vy
Có Duyên Mình Mới Gặp Nhau Đông Nguyễn - Na Vy