Nhạc Trữ Tình
Hoài Cảm Thanh Hoa
Khi Đã Yêu Đoàn Việt Phương
Tình thắm duyên quê Trung Hậu - Khang Lê
Mưa Qua Phố Vắng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Cho Lần Cuối Thái Thùy Linh
Phó Thác Cậy Trông Linh Mục Quang Lâm
Chúa Tina Ngọc Nữ