Nhạc Trữ Tình
Tâm Sự Với Anh Kha Thi - Lương Hồng Chi
Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
Hoa Đời Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm
Phôi Pha Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Cát Bụi Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Sến Võ Nam Nhân
Tàn Phai Nguyên Hà
Châu Đốc Lý Nàng Ơi Thế Anh - duy hòa
Chiều Một Mình Qua Phố Thanh Hà - Phương Phạm Guitarist
Duyên Phận Thủy Tiên
Hỏi Nàng Xuân Hương Giang - Phước Lộc