Nhạc Trữ Tình
Chiếc xuồng Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chữ Tình Tuấn Quỳnh
Cát bụi cuộc đời Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Trần Xuân
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Say Hồ Trung Dũng
Tình Sử Trương Chi Nguyễn Kha - Quách Sỹ Phú
Từng đêm dài Nguyễn Đình Chương