Nhạc Trữ Tình
Lỡ Làng Phạm Trưởng
Người Nỡ Đành Tâm Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Duyên kiếp Ôn Bích Hà - Triệu Quang Hà
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Mấy Nhịp Cầu Tre Trường Sơn - Kim Thư
Ta đã từng yêu Nguyễn Đình Chương
Anh Còn Nợ Em Tô Huân Vũ
Cỏ úa Nhật Khánh
Lặng Thầm Mai Tuấn
Bơ Vơ Thu Phương