Nhạc Trữ Tình

Tình Em Tháp Mười Ân Thiên Vỹ
Áo Mới Cà Mau Bé Phạm Anh Thư
Tình Trắng Tuấn Khương - Đông Đào
Mênh mang Nguyễn Đình Chương
Tình ca đã qua 3 Nguyễn Đình Chương
Về Quê Ngoại Văn Hương
Vọng cổ buồn Đào Anh Thư
Tình ca đã qua 2 Nguyễn Đình Chương
Thề Non Hẹn Biển Khánh Hoàng - Lâm Ngọc Hoa
Day dứt Nguyễn Đình Chương
Xin Vâng Lưu Ánh Loan