Tình Trắng
Tuấn Khương - Đông Đào
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Trách Người Gian Dối

Đông Đào - Mạnh Nguyên

Canh Chua Bông So Đũa

Tuấn Khương - Lý Nhơn Hậu

Đêm Tâm Sự

Khưu Huy Vũ - Đông Đào

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè

Tuấn Khương - Hoàng Nghĩa Galaxy

Con Sóng Nghèo

Tuấn Khương