Nhạc Việt
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
Cứ Thế Mà Đi Thu Minh - Thanh Bùi
Hạ Thương Hồng Phượng
Teen vọng cổ Lâm Gia Bảo
Ru Trong Xót Xa Quách Tuấn Du
Hái Hoa Rừng Cho Em Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Có Lẽ Tôi Cô Đơn Hoàng Kỳ Nam - Aaron Hoàn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05