Nhạc Trữ Tình

Ly Nghia Tinh Dương Ngọc Thái
Ăn Năn Tuấn Quang - Bảo Vân
Xuân Trên Đất Khách Vương Bảo Tuấn
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
Trúc Đào Nhiều ca sĩ
Đạo làm con Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Sầu tím thiệp hồng Ngọc Nhung - Lưu Viết Phương